Avís Legal

L’accés, reproducció i us del present lloc Web, requereix l’acceptació prèvia de les condicions d’ús vigents en cada moment en onVeló Club Ciclista Mataró (d’ara en endavant onVeló). OnVeló es reserva el dret de modificar les presents condicions d’ús abans d’accedir a productes i serveis del lloc Web, en cas de no esta conforme en les mateixes, si us plau, abstinguis de utilitzar-lo.

PROPIETAT
En compliment en el disposat al article 10 de la Lley 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem al seu coneixement que el titular del domini http://onvelocycling.com es onVeló Club Ciclista (NIF G66914839), amb domicili a la Ronda Barceló 67,
Mataró (Barcelona) CP: 08302 constituït el 18/03/2018.

PROHIBICIONS
Queda expresament prohibit:
– Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de onVeló.
– L’obtenció o fins i tot l’intent d’obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i / o dels Continguts
– Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que el usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
– Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de onVeló o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

ENLLAÇOS AL LLOC WEB
Queda autoritzat l’establiment de vincles i hipervincles amb el Lloc Web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que els mateixos no es facin de manera que perjudiqui la imatge pública i de marca de qualsevol de les persones a les que en el mateix es faci referència . Queda prohibit l’establiment de vincles des de pàgines o llocs web amb continguts promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. En la creació dels vincles queda expressament prohibida la utilització d’elements extrets del lloc web, sense el consentiment previ i exprés de onVeló.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS
– De la Informació: onVeló no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del portal Web. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter informatiu, per la qual cosa onVeló no es responsabilitza de les decisions preses per l’usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o en tercers amb base a la informació obtinguda en aquest lloc web.
– De la qualitat del servei: L’usuari admet conèixer i ser conscient de l’existència en la Xarxa de virus i altres elements maliciosos. Correspon a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense que onVeló sigui responsable dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers durant el seu accés al lloc web.
– De la disponibilitat del Servei: L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament escapa al control de onVeló. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. onVeló no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en el usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
– Dels continguts accedits en / o a través del Portal: El present lloc web permet l’accés a enllaços i altres pàgines. En aquests casos, onVeó només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considera que un dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a onVeló, que actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços. OnVeló, doncs, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, des-actualització, in-disponibilitat, error o inutilitat.

ACCIONS LEGALS
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest lloc web serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a això els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat (Espanya).

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
OnVeló l’informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal. OnVeló es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que en ella es produeixin a través d’aquest avís. Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge de correu electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a onVeló perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades remeses. La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició o informar-li sobre els productes i serveis que s’ofreixen, a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic. OnVeló ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat a les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

OnVeló manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les seves dades personals. Vostè té dret a accedir a la informació que li concerneix, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament a través del correu electrònic o de comunicació escrita dirigida a: onVeló Club Ciclista (NIF G66914839), amb domicili a la Ronda Barceló 67, Mataró (Barcelona) CP: 08302.

OnVeló l’informa de l’ús de cookies a la present pàgina Web.